Autostrata¹

Autostrata is a trans-local exhibition series [between Poland and Germany] dealing with site-specific tendencies in artistic production. The first section of the project took place via partially overlapping exhibitions from September 14th to October 1st between the exhibition spaces DOMIE [Poznań], Stroboskop [Warsaw], and Galeria UL [Gdańsk] and included workshops, performances, and cooking sessions in addition to the exhibitions. The concept of Autostrata is based on an interactive process amongst the three independent, artist-run exhibition spaces and nine artists. This interaction between their respective artistic practices and the differing local factors established a productive tension in which it was possible to reflect on different site-specific parameters of artistic production by means of aesthetic method and to integrate them through mutual association into the exhibitions.

In the second section of the project, the final exhibition in Halle 6, these constellations are taken up again through the final change of location [Poland – Germany], thus bringing the exhibition project to a close. The exhibition space itself comes into focus as a constitutive element of experience and reception – this being achieved on the one hand through the deliberate formal and quantitative reduction in the exhibition layout, which enables the parallel integration of complementary elements and thus creates a dynamic exhibition process, and on the other hand through the integration of cross-border sound installations.

Complemented by an open-source library, an archive, a panel discussion on organizing and establishing artist-run initiatives, and a publication documenting the exhibitions: the space becomes an interactive listening and reading room.

Autostrata began after a series of conversations in Munich, Poznań, Warsaw, and Gdańsk on the effects of displacement on localizable ideologies of production and its relation to social premises, and is co-organized by Anastasiia Batishcheva and Ilinca Fechete in collaboration with Piotr Szymon Mańczak, Goś Patalas, Katie Zazenski, and Marta Grabowska.

¹Strata [ukr] - 1. expense, expenditure, 2. embezzlement, 3. loss, 4. сapital punishment – death penalty, 5. layer, layer, stratum [of society].

Anastasiia Batishcheva, Quirin Brunhuber, Agnieszka Dragon, Ilinca Fechete, Natalia Revko, Julia Rybalka, Ania Siekierska, Magdalena Welz, Hisashi Yamamoto


[DE] 24.11. - 11.12.

Halle 6 [Munich] 24.11. - 11.12.
Vernissage: [Friday] 24.11. 19:00
[Friday] 24.11. 21:00 - 22:00 DJ Set scherfe
[Saturday] 25.11. 17:00 Panel Discussion
Finissage: [Monday] 11.12.18:00

Opening Hours: Do - Sa 12:00 - 17:00
Open by Appointement: office.autostrata@gmail.com


[PL] 14.09. - 01.10.

DOMIE [Poznań] 14.09. - 30.09.
Vernissage: [Thursday] 14.09. Open 18:00 - 22:00
[Friday] 15.09. 12:00 Agnieszka Dragon and Anna Siekierska, Fabulochory - Seed Walk
[Saturday] 16.09. 12:00 Collective Cooking + Meal
Opening Hours: Open by appointment, 15.09. - 30.09.

Stroboskop [Warsaw] 18.09. - 01.10.
Vernissage: [Monday] 18.09. Open 17:00 - 20:00
[Monday] 18.09. 18:00 Julia Rybalka, Foreign Body - Explorative Walk
Opening Hours:
[Saturday] 23.09. 13:00 - 15:00
[Sunday] 24.09. 13:00 - 15:00
[Friday] 29.09. Open 15:00 - 19:00
[Saturday] 30.09. Open 15:00 - 19:00
Finissage: [Sunday] 01.10. Open 12:00 - 19:00
[Sunday] 01.10. 13:00 Agnieszka Dragon and Anna Siekierska, Fabulochory - Seed Walk

Galeria UL [Gdansk] 21.09. - 28.09.
Vernissage: [Thursday] 21.09. Open 18:00 - 22:00
[Sunday] 24.09. 12:00 Julia Rybalka, Foreign Body - Explorative Walk
[Tuesday] 26.09. 18:00 Collective Cooking + Dinner
[Thursday] 28.09. 18:00. Agnieszka Dragon and Anna Siekierska, Fabulochory - Seed Walk
Opening Hours: Open by appointment, 22.09. - 27.09.

Autostrata²

Autostrata ist eine ortsübergreifende Ausstellungsreihe [zwischen Polen und Deutschland], die sich mit ortsspezifischen Tendenzen künstlerischer Produktion befasst. Den ersten Teil des Projekts bildeten sich zeitlich überschneidende Ausstellungen, die zwischen dem 14. September und dem 1. Oktober in den Ausstellungsräumen DOMIE [Poznań], Stroboskop [Warschau] und Galeria UL [Gdańsk] stattfanden. Neben den Ausstellungen wurden zusätzlich Workshops, Performances sowie gemeinsames Kochen angeboten. Die Konzeption von Autostrata basiert auf einem interaktiven Prozess zwischen den drei unabhängigen, von Künstler*innen betriebenen Ausstellungsräumen und einer Gruppe von neun Künstler*innen. Aus dieser Interaktion zwischen den jeweiligen künstlerischen Praktiken und den differierenden lokalen Faktoren resultiert ein Spannungsfeld, in dem es möglich wurde unterschiedliche ortsspezifische Parameter der künstlerischen Produktion vermittels ästhetischer Verfahren zu reflektieren und durch das wechselseitige In-Assoziation-Treten in die Ausstellungen zu integrieren.

Im zweiten Teil des Projekts, der abschließenden Ausstellung in der Halle 6, werden diese Konstellationen durch den finalen Ortswechsel [Polen – Deutschland] wieder aufgegriffen und damit das Ausstellungsprojekt zu Ende geführt. Dabei tritt der Ausstellungsraum selbst – einerseits durch die bewusst mit formaler und quantitativer Reduktion arbeitende Ausstellungskonzeption, welche die parallele Integration komplementärer Elemente ermöglicht und so einen dynamischen Ausstellungsprozess erzeugt, sowie andererseits durch die Integration grenzüberschreitender Klanginstallationen – als erfahrungsbedingende Konstituente in den Fokus.

Komplementiert durch eine frei zugängliche Bibliothek, ein Archiv, eine Podiumsdiskussion zur Organisation von Künstler*innen-Initiativen sowie durch die die Ausstellungen dokumentierende Publikation wird der Raum zu einem interaktiven Hör- und Leseraum.

Autostrata wird von Anastasiia Batishcheva und Ilinca Fechete in Zusammenarbeit mit Piotr Szymon Mańczak, Goś Patalas, Katie Zazenski und Marta Grabowska kuratiert.

²Strata [ukr] - 1. Ausgabe, Aufwand, 2. Veruntreuung, 3. Verlust, 4. сapital punishment - Todesstrafe, 5. layer, layer, stratum [der Gesellschaft].

Anastasiia Batishcheva, Quirin Brunhuber, Agnieszka Dragon, Ilinca Fechete, Natalia Revko, Julia Rybalka, Ania Siekierska, Magdalena Welz, Hisashi Yamamoto

[DE] 24.11. - 11.12.

Halle 6 [Munich] 24.11. - 11.12.
Vernissage: [Friday] 24.11. 19:00
[Friday] 24.11. 21:00 - 22:00 DJ Set scherfe
[Saturday] 25.11. 17:00 Podiumsdiskussion
Finissage: [Monday] 11.12.18:00
Öffnungszeiten: Do - Sa 12:00 - 17:00
Geöffnet nach Vereinbarung: office.autostrata@gmail.com


[PL] 14.09. - 01.10.

DOMIE [Poznań] 14.09. - 30.09.
Eröffnung: [Donnerstag] 14.09. Geöffnet 18:00 - 22:00
[Freitag] 15.09. 12:00 Agnieszka Dragon und Anna Siekierska, Fabulochory - Seed Walk
[Samstag] 16.09. 12:00 Gemeinsames Kochen + Mahlzeit
Öffnungszeiten: Geöffnet nach Vereinbarung, 15.09. - 30.09.

Stroboskop [Warschau] 18.09. - 01.10.
Vernissage: [Montag] 18.09. Geöffnet 17:00 - 20:00
[Montag] 18.09. 18:00 Julia Rybalka, Fremdkörper - Erkundungsgang
Öffnungszeiten:
[Samstag] 23.09. 13:00 - 15:00
[Sonntag] 24.09. 13:00 - 15:00
[Freitag] 29.09. Geöffnet 15:00 - 19:00
[Samstag] 30.09. Geöffnet 15:00 - 19:00
Finissage: [Sonntag] 01.10. Geöffnet 12:00 - 19:00
[Sonntag] 01.10. 13:00 Agnieszka Dragon und Anna Siekierska, Fabulochory - Seed Walk

Galeria UL [Danzig] 21.09. - 28.09.
Eröffnung: [Donnerstag] 21.09. Geöffnet 18:00 - 22:00
[Sonntag] 24.09. 12:00 Julia Rybalka, Fremdkörper - Erkundungsgang
[Dienstag] 26.09. 18:00 Gemeinsames Kochen + Abendessen
[Donnerstag] 28.09. 18:00. Agnieszka Dragon und Anna Siekierska, Fabulochory - Seed Walk
Öffnungszeiten: Geöffnet nach Vereinbarung, 22.09. - 27.09.

Autostrata³

Autostrata to [nie]lokalna seria wystaw oparta o koncepcję sztuki site-specific, angażująca trendy w produkcji artystycznej, takie jak: migracja, kontrola dostępności i kwestie reprezentacji.

Projekt bazuje na procesie dialogicznym, który wywiązał się pomiędzy trzema niezależnymi przestrzeniami artystycznymi: DOMIE [Poznań], Stroboskop [Warszawa], Galeria UL [Gdańsk] oraz dziesięcioma osobami artystycznymi działającymi na styku architektury i sztuki wirtualno-zmysłowej. Nie koncentruje się on wyłącznie na miejscach, w których jest pokazywany, ale także na stanach przejściowych, w które wchodzi: “umiejscowieniu" i jednoczesnym “rozproszeniu” dzieł sztuki. Osoby artystyczne eksplorują źródła swojej praktyki twórczej w odniesieniu do polityki oraz jej współzależność z zastanymi warunkami i metodami konstrukcji tożsamości, a także specyfiką lokalnego kontekstu wystawienniczego i jego historią. Każdorazowa odsłona projektu reprezentuje nową organizację form, zrodzoną z pilnej potrzeby zainicjowania dialogu, koncentrując się na konceptualnych metodach angażowania się w refleksję polityczną i kwestie o znaczeniu geopolitycznym.

Historia, prywatność [własność?], pamięć zbiorowa, dostępność i kontrola: konflikt między ideą, realizacją projektu i formą stał się kluczową metodologią zbiorowej pracy twórczej. W ten sposób czasoprzestrzenne peryferia, w które wpisuje się seria wystaw, stają się jej głównym medium. Obserwator jest konfrontowany z niedostępnością jako siłą dysocjacyjną i sytuacyjną za sprawą prac artystów, a siła ta, niejednokrotnie, staje się punktem wyjścia dla koncepcji wystawy.

Autostrata wyłoniła się z serii rozmów, prowadzonych w Monachium, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku, na temat wpływu migracji na lokalne ideologie produkcji i ich związku z warunkami społecznymi. Trzy równoległe wystawy, które potrwają od 14 września do 1 października, stanowią pierwszą odsłoną całorocznego projektu wystawienniczego. Przez cały czas trwania projektu odbywać się będą warsztaty prowadzone przez osoby artystyczne oraz performansy, a także powstanie strona internetowa towarzysząca całemu projektowi. Druga część prezentacji Autostraty odbędzie się w HALLE 6 [Monachium] od 24 listopada do 10 grudnia, gdzie zostanie zaprezentowana publikacja i odbędzie się dyskusja panelowa między osobami reprezentującymi każdą z przestrzeni wystawienniczych.

Autostrata jest współorganizowana przez Anastasiię Batishchevą i Ilincę Fechete we współpracy z Piotrem Szymonem Mańczakiem, Goś Patalas, Katie Zazenski i Martą Grabowską.

³Strata (ukr) - 1. wydatek, 2. defraudacja, 3. strata, 4. kara śmierci 5. warstwa, warstwa (społeczeństwa).

Anastasiia Batishcheva, Quirin Brunhuber, Agnieszka Dragon, Ilinca Fechete, Natalia Revko, Julia Rybałka, Ania Siekierska, Magdalena Welz, Hisashi Yamamoto

[DE] 24.11. - 11.12.
Halle 6 [Monachium] 24.11. - 11.12.
Wernisaż: [piątek] 24.11. 19:00
[Piątek] 24.11. 21:00 - 22:00 DJ Set scherfe
[Sobota] 25.11. 17:00 Panel dyskusyjny
Finisaż: [poniedziałek] 11.12.18:00
Godziny otwarcia: Thu - Sat 12:00 - 17:00
Otwarte po wcześniejszym umówieniu: office.autostrata@gmail.com

[PL]

DOMIE [Poznań] 14.09. - 30.09.
Wernisaż: [Czwartek] 14.09. godz. 18:00 - 22:00
[Piątek] 15.09. 12:00 Agnieszka Dragon and Anna Siekierska, Fabulochory - spacer w poszukiwaniu nasion
[Sobota] 16.09. 12:00 Wspólne gotowanie + obiad
Wystawa: czynna po wcześniejszym umówieniu się, 15.09. - 30.09.

Stroboskop [Warszawa] 18.09. - 01.10.
Wernisaż: [Poniedziałek] 18.09. godz. 17:00 - 20:00
[Poniedziałek] 18.09. 18:00 Julia Rybalka, Foreign Body - spacer eksploracyjny
Harmonogram:
[Sobota] 23.09. 13:00 - 15:00 wystawa
[Niedziela] 24.09. 13:00 - 15:00 wystawa
[Piątek] 29.09. godz. 15:00 - 19:00 wystawa
[Sobota] 30.09. godz. 15:00 - 19:00 wystawa
Finisaż: [Niedziela] 01.10. godz. 12:00 - 19:00.
[Niedziela] 01.10. 13:00 Agnieszka Dragon i Anna Siekierska, Fabulochory - spacer w poszukiwaniu nasion

Galeria UL [Gdańsk] 21.09. - 28.09.
Wernisaż: [Czwartek] 21.09. godz. 18:00 - 22:00
[Niedziela] 24.09. 12:00 Julia Rybalka, Foreign Body - Explorative Walk
[Wtorek] 26.09. 18:00 Wspólne gotowanie + kolacja
[Czwartek] 28.09. 18:00 Agnieszka Dragon and Anna Siekierska, Fabulochory - spacer w poszukiwaniu nasion
Wystawa: czynna po wcześniejszym umówieniu się, 22.09. - 27.09.

office.autostrata@gmail.com